ถิ่นรักทักษิณ เจ้าหน้าที่ระบบ,Data Encoder (1/1) 03.mp3