ถิ่นรักทักษิณ เจ้าหน้าที่ระบบ,Data Encoder (1/1) 06 มาร์มหาวิทยาลัยทักษิณ (บรรเลง)..