ถิ่นรักทักษิณ เจ้าหน้าที่ระบบ,Data Encoder (1/1) 12 มาร์มหาวิทยาลัยทักษิณ (Backing..