วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยทักษิณ พรรณทิพย์ ปานงาม,Data Encoder (1/2) ThaksinEngVersion.wmv (2/2) ThaksinThaiVersion.wmv