วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยทักษิณ พรรณทิพย์ ปานงาม,Data Encoder (1/1) ThaksinEngVersion.wmv