รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 5 พรรณทิพย์ ปานงาม,Data Encoder (1/1) Tape05.wmv