รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 1 เจ้าหน้าที่ระบบ,Data Encoder (1/1) Tape01.wmv