รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 4 พรรณทิพย์ ปานงาม,Data Encoder (1/1) Tape04.wmv