รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 14 พรรณทิพย์ ปานงาม,Data Encoder (1/1) Tape14.wmv