รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 21 พรรณทิพย์ ปานงาม,Data Encoder (1/1) Tape21.wmv