รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 22 พรรณทิพย์ ปานงาม,Data Encoder (1/1) Tape22.wmv