ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713816951 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ngrm76itvjvutiakpssh49b9i1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ngrm76itvjvutiakpssh49b9i1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ngrm76itvjvutiakpssh49b9i1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713903351',
	val=',,,20120831165723_3513,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อไฟล์: CCover[1].jpg
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurBusBusenessAdm49.pdf
Coverpage.JPG
1-643-CurBusBusenessAdm49.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,272 ครั้ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..