ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713211188 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ca78k6d3otub6alresl1k9ljf3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ca78k6d3otub6alresl1k9ljf3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ca78k6d3otub6alresl1k9ljf3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713297588',
	val=',,,20121108093002_4890,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชื่อไฟล์: CurBusBusManM49.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurBusBusManM49.pdf
.JPG..
Coverpage.JPG
1-580-CurBusBusManM49.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,103 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..