ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713816661 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='4cems3t8tfa8j5lmbkpihsrf07' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='4cems3t8tfa8j5lmbkpihsrf07' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4cems3t8tfa8j5lmbkpihsrf07',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713903061',
	val=',,,20121108100505_3869,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อไฟล์: 1-574-CurSciPhyM47.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurSciPhyM47.pdf
.JPG..
1-574-CurSciPhyM47.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,064 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน