ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695329779 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t83p5l9ntnt1c9071lft0c3t52' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t83p5l9ntnt1c9071lft0c3t52' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t83p5l9ntnt1c9071lft0c3t52',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695416179',
	val=',,,20130621165246_1824,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 3 ฉบับที่ 19, วันที่ 27 พฤษภาคม 2541
ชื่อไฟล์: Y3V19.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y3V19.pdf
Logo[1].jpg
1-475-Y3V19.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,812 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..