ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1719214468 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vavjtbdnpke0isrcjo0th3mnh6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vavjtbdnpke0isrcjo0th3mnh6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vavjtbdnpke0isrcjo0th3mnh6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1719300869',
	val=',,,20140418111725_152,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2542 วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542
ชื่อไฟล์: Coverpage1.jpg
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
1-42.pdf
Coverpage1.jpg
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,180 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..