ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716765398 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='tagao93mgjl687hbnn39cq6480' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='tagao93mgjl687hbnn39cq6480' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='tagao93mgjl687hbnn39cq6480',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716851798',
	val=',,,20180719012233_1664,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 “วิกฤตชาติ โอกาสเกษตร” ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2552
ชื่อไฟล์: 02.jpg
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
cover.jpg
01.jpg
detail.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,668 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 “วิกฤตชาติ โอกาสเกษตร” ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2552
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รูปแบบของงานจะเน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการให้บริการวิชาการของคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและชุมชน ในวันเปิดงานได้รับเกียรติจากนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานทักษิณวิชาการ – งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เช่น การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 การแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 กิจกรรมเสวนาวิชาการ เช่น การเสวนา : การได้มาซึ่ง “ธนาคารต้นไม้ สาขาป่าพะยอม”  กิจกรรมการฝึกอบรม เช่น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทรัพย์สินทางปัญญา” : ความรู้ การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร นิทรรรศการ เช่น โครงการสาธิตวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประจำวัน ไถนาด้วยวัว  สานเสื่อกระจูด และการทำขนมพื้นบ้าน และมีการแสดงและบันเทิง เช่น การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โดยโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง การแสดงวงตรีลูกทุ่ง ศิลปินเย็นจิตร พรเทวี เป็นต้น
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..