ค้นหา   
(ข้อมูล)
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลกากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 8 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
001.pdf
   [แสดง 9/9 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,023 ครั้ง
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลกากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 26 มิถุนายน 2558
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลกากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ลงพื้นที่ไปติดตามเก็บบรรยากาศการจัดสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลกากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 9 ชั้น 1 หลัง ใช้งบประมาณการก่อสร้าง เป็นเงิน 199 ล้านบาท ซึ่งตามสัญญาได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และสิ้นสุดสัญญาโครงการในช่วงเดือนกันยายน 2560 ภายหลังจากนี้อีกประมาณ 2 ปี ครึ่ง บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ก็จะมีหอพักในทำเลดีๆ ติดรั้วหอพักธนาทิพย์ ได้อยู่อาศัยกันอย่างสะดวกสบายมากขึ้น
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..