ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716142198 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='aqkn6giocmpeo97ffouu9opv43' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='aqkn6giocmpeo97ffouu9opv43' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aqkn6giocmpeo97ffouu9opv43',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716228598',
	val=',,,20190312220407_1254,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 8 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
001.pdf
   [แสดง 9/9 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 4,658 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานบริการวิชาการกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นตัวแทนในการลงนาม MOU ดังกล่าว ซึ่งเป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่สร้างความคงอยู่ของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนหรือผู้รับบริการให้มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็งและยังยืนเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานและนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณในกรอบของการบริการวิชาการเพื่อสังคมและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่จะเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสองให้สัมฤทธิ์ผลตามที่หน่วยงานทั้งสองพิจารณาและตกลงร่วมกัน

ภาพ/ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิ๖
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..