ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721619030 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='a75081kjmcpo57fqqe27bbij61' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='a75081kjmcpo57fqqe27bbij61' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='a75081kjmcpo57fqqe27bbij61',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721705430',
	val=',,,20190421025652_464,,'
	
(ข้อมูล)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรก
ชื่อไฟล์: 09.jpg
มีอีก 10 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
cover.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
detail.pdf
   [แสดง 11/11 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,540 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรก
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรก ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติของหลักสูตร จำนวน 62 คน โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และสภาการพยาบาล สาขาภาคใต้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการศึกษาในหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นปีแรก ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย นางจรรยา ทวีทอง อุปนายกคนที่ 1 จากสภาการพยาบาล สาขาภาคใต้ และผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..