ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716143435 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='odq92g13p7khh4d6mrpac2koa5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='odq92g13p7khh4d6mrpac2koa5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='odq92g13p7khh4d6mrpac2koa5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716229835',
	val=',,,20190710222430_2655,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ เจราจาและลงนามความร่วมมือกับวัดพุทธบูชา แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 28-30 เมษายน 2562
ชื่อไฟล์: 07.jpg
มีอีก 8 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
001.pdf
   [แสดง 9/9 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 4,753 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ เจราจาและลงนามความร่วมมือกับวัดพุทธบูชา แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 28-30 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ เจราจาและลงนามความร่วมมือกับวัดพุทธบูชา แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2562  มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เจรจาทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัดพุทธบูชา แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานร่วมทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างท่านพระเทพกิติวิมล พร้อมด้วยคนไทยในชุมชนแอตแลนต้า กับ ท่าน อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้ลงนาม (MOA) ด้วย

มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร ได้เดินทางไปร่วมเจรจาและลงนามความร่วมมือ (MOU) และข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน (MOA) ทั้ง 2 คณะ กับท่านพระเทพกิติวิมล วัดพุทธบูชา โดยมีชุมชนคนไทย แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ศักยภาพด้านความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมกึงการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าได้ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่จะเป็นศูนย์งานกลางในการประสานงาน เพื่อให้ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย ศิลปะไทย ศิลปะแม่ไม้มวยไทย รวมถึงการนวดแผนไทย ไปเผยแพร่ในต่างประเทศ โดยใช้วัดเป็นฐานผ่านชุมชนคนไทยในเมืองแอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โครงการดังกล่าวจะสามารถส่งครูอาสาประจำการไปปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..