ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713782993 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2ad50uiu9naf2tukgvr1gq6n20' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2ad50uiu9naf2tukgvr1gq6n20' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2ad50uiu9naf2tukgvr1gq6n20',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713869393',
	val=',,,20120703164019_60,,'
	
(ข้อมูล)
ภาพงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 10 วันที่ 14-19 มกราคม 2534
ชื่อไฟล์: scan0015.jpg
มีอีก 20 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0001.jpg
scan0002.jpg
scan0003.jpg
scan0004.jpg
scan0005.jpg
scan0006.jpg
scan0007.jpg
scan0008.jpg