ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 1
ชื่อไฟล์: Tape01.wmv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
Windows Media
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape640x480.flv
Tape01.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,127 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 1
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ข้าวก้นบาตร ที่ผู้ใจบุญนำมาถวายพระ และพระภิกษุให้ทานเจือจุนแก่ผู้คน สัตว์ สะท้อนถึงน้ำใจ ความ
เอื้อเฟื้อแก่กันตามวิถีวัฒนธรรมไทย สะท้อนความช่วยเหลือแบ่งบันในในสังคม
เรื่องที่2 แผ่นดินคาวบอย เนื้อหากล่าว สถาบันวิจัยโคนม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดทำโครงการเยาวชนรักการเกษตร เพื่อให้นำความรู้ทางการเกษตรไปใช้อย่างถูกต้อง
เรื่องที่ 3 ทะเลน้อย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ที่เป็นแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่อุดมด้วยสัตว์และพืชน้ำ .
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..