ค้นหา   
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 3
ชื่อไฟล์: Tape03.wmv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
Windows Media
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape640x480.flv
Tape03.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,247 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 3
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 เกมส์ กล่าวถึง เรื่องเกมส์ ตั้งแต่อดีต ที่เป็นการละเล่นของเด็ก ๆ ได้แก่ หมากขุม เป็นต้น แต่ในปัจจุบันการละเล่นของเด็กๆ ได้เปลี่ยนไป โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ เกมส์คอมพิวเตอร์ ทั้งในรูปที่เป็นแผ่นซีดี และ ในรูปของเกม์ออนไลน์
เรื่องที่2 ดนตรีไทย กล่าวถึง การฝึกหัด และ การเล่นดนตรีไทย เป็นหมู่คณะ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ที่วิถีชิวิตแบบดั้งเดิมที่ค่อยๆจางหายไป
เรื่องที่ 3 การออกกำลังกาย โดยเริ่มจากการดูแลตนเอง การพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่สดใส
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..