ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713345948 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2m2eejpdkn9ckdt2n27hk41on6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2m2eejpdkn9ckdt2n27hk41on6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2m2eejpdkn9ckdt2n27hk41on6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713432348',
	val=',,,20120831163712_3825,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อไฟล์: Coverpage.JPG
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurSciPubHealth48.pdf
Coverpage.JPG
1-648-CurSciPubHealth48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,185 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..