ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713815276 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='676fj5nno0t7qnalrv333ar0b6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='676fj5nno0t7qnalrv333ar0b6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='676fj5nno0t7qnalrv333ar0b6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713901676',
	val=',,,20120831165723_3513,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อไฟล์: CurBusBusenessAdm49.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurBusBusenessAdm49.pdf
Coverpage.JPG
1-643-CurBusBusenessAdm49.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,270 ครั้ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..