ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686291439 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='nsgabe6ij9vqg7nf9ik74jus70' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='nsgabe6ij9vqg7nf9ik74jus70' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nsgabe6ij9vqg7nf9ik74jus70',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686377839',
	val=',,,20121116145958_308,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ชื่อไฟล์: 1-564-CurSciAppPhyEner48.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurSciAppPhyEner48.pdf
Coverpage.JPG
1-564-CurSciAppPhyEner48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,151 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..