ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686211923 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='sihjv30pfhkeuvs34lbvege1r7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='sihjv30pfhkeuvs34lbvege1r7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sihjv30pfhkeuvs34lbvege1r7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686298323',
	val=',,,20121116152057_4883,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
ชื่อไฟล์: Coverpage.JPG
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurPubAdmManM50.pdf
.JPG..
Coverpage.JPG
1-558-CurPubAdmManM50.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,928 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..