ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686295637 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='60evi5he6k0dgc5evire30gvp3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='60evi5he6k0dgc5evire30gvp3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='60evi5he6k0dgc5evire30gvp3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686382037',
	val=',,,20121120105159_1468,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อไฟล์: หน้าปกหลักสูตร.JPG
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurEduCurTnsM47.pdf
.JPG..
1-554-CurEduCurTnsM47.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,930 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..