ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686293587 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ppo9096ppbqtcvottm5c4a91m2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ppo9096ppbqtcvottm5c4a91m2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ppo9096ppbqtcvottm5c4a91m2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686379987',
	val=',,,20121120110625_1841,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อไฟล์: CurEduPhyEduM50.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurEduPhyEduM50.pdf
Coverpage.JPG
1-552-CurEduPhyEduM50.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,167 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..