ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685230561 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ru31djoj7t6i5h4mrkct9f44d4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ru31djoj7t6i5h4mrkct9f44d4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ru31djoj7t6i5h4mrkct9f44d4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685316961',
	val=',,,20121121101459_806,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
ชื่อไฟล์: CurDocEduLeadEduAdm48.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurDocEduLeadEduAdm48.pdf
CCover.jpg
1-547-CurDocEduLeadEduAdm48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,923 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..