ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716147885 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='77g9uj1qjbr4hk5l0kvptfc5f1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='77g9uj1qjbr4hk5l0kvptfc5f1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='77g9uj1qjbr4hk5l0kvptfc5f1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716234285',
	val=',,,20121121101459_806,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
ชื่อไฟล์: CurDocEduLeadEduAdm48.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurDocEduLeadEduAdm48.pdf
Coverpage.JPG
1-547-CurDocEduLeadEduAdm48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,249 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..