ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696095361 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bnrgnurkbnh5d1dl36j9sedt21' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bnrgnurkbnh5d1dl36j9sedt21' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bnrgnurkbnh5d1dl36j9sedt21',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696181761',
	val=',,,20121130105350_2026,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 27
ชื่อไฟล์: Tape27.wmv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
Windows Media
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape27.flv
Tape27.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,487 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 27
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เนื้อหากล่าวถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภายใต้ปรัชญา ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา วิทยาศาสตร์เพื่อ
ธรรมชาติและสังคม โดยผ่านระบบการศึกษาที่ทันสมัย
เรื่องที่2 โรคฟันผุ เนื้อเรื่องกล่าวถึง สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ การป้องกันและรักษา
เรื่องที่ 3 การตั้งศาลพระภูมิ เนื้อเรื่องกล่าวถึง พิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ ซึ่งเป็นความเชื่อในด้านการสร้างสิริมงคล
ให้แก่เจ้าของบ้าน เพื่อแสดงความเคารพให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาคุ้มครองบ้านเรือนของตน
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..