ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696097847 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='utddnn37udmaqmi81g6dj6qb01' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='utddnn37udmaqmi81g6dj6qb01' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='utddnn37udmaqmi81g6dj6qb01',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696184247',
	val=',,,20121130110535_2242,,'
	
(ข้อมูล)
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 31
ชื่อไฟล์: Tape31.wmv
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
Windows Media
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tape31.flv
Tape31.wmv
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,727 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ สุดหล้าฟ้าเทา เทปรายการที่ 31
เป็นเทปรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สงขลา เวลา 16.30-17.00 น.
เนื้อหาภายใน แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ครูดนตรี เนื้อเรื่องกล่าวถึง โรงเรียนสามแยกบ้านเมือง จ.ยะลา ได้จัดตั้งชมรมหนูรักษ์ดนตรีไทย เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ดนตรีไทย ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป
เรื่องที่2 สนามกีฬากับชาวชุมชน เนื้อเรื่องกล่าวถึง กีฬามีบทบาทสำคัญทั้งในด้านบันเทิง และ ด้านสุขภาพ ที่ทำให้เกิด
ความแข็งแรงสมบูรณ์ และสนามกีฬาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สนับสนุนการผู้คนหันมาสนใจการเล่นกีฬามากขึ้น และยังเป็นสถานที่
พบปะพูดคุย เป็นบ่อเกิดความสามัคคี มีน้ำใจ รอยยิ้ม และมิตรภาพในชุมชน
เรื่องที่ 3 ว่าว การละเล่นของเด็กไทย เนื้อเรื่องกล่าวถึง การเล่นว่าว ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และแพร่หลายในสมัย
อยุธยา จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้เริ่มมีการประกวดแข่งขันว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า โดยมีกฎกติกา เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ใช้แข่งขันกันจนถึงปัจจุบันนี้
มีการกล่าวถึง ประเภทของว่าว อุปกรณ์ และ กรรมวิธีการทำว่าว
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
วีดิทัศน์
นำเสนอวีดิทัศน์
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..