ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695880714 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ejrifm2vtvu48gvtv54ce6il60' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ejrifm2vtvu48gvtv54ce6il60' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ejrifm2vtvu48gvtv54ce6il60',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695967114',
	val=',,,20130317143535_3243,,'
	
(ข้อมูล)
แวดวงปาริชาต, ปีที่ 2 ฉบับที่ 45, วันที่ 1 ธันวาคม 2540
ชื่อไฟล์: Y2V45.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y2V45.pdf
Logo[1].jpg
Coverpage.JPG
1-490-Y2V45.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,530 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..