ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713389473 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ijqvkqf56p34p0cdfldtde4vg1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ijqvkqf56p34p0cdfldtde4vg1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ijqvkqf56p34p0cdfldtde4vg1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713475873',
	val=',,,20131213102727_4917,,'
	
(ข้อมูล)
รวมมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (1 ตุลาคม พ.ศ.2548-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552)
ชื่อไฟล์: มติสภา52.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
52.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 897 ครั้ง
รวมมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (1 ตุลาคม พ.ศ.2548-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552)
ต้องการตัวเล่มติดต่องานจดหมายเหตุ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..