ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675884932 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='kqb0tgc6ff00miqaf0uq4jgbp3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675971332',
	val=',,,20131213102727_4917,,'
	
(ข้อมูล)
รวมมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (1 ตุลาคม พ.ศ.2548-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552)
ชื่อไฟล์: มติสภา52.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
52.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 735 ครั้ง
รวมมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (1 ตุลาคม พ.ศ.2548-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552)
ต้องการตัวเล่มติดต่องานจดหมายเหตุ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..