ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675880136 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='4fniqdr6ng0hcilc4hkee67s05',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675966536',
	val=',,,20131213103153_3575,,'
	
(ข้อมูล)
รวมพระราชบัญญัติ ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551)
ชื่อไฟล์: พรบ52.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
52.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 862 ครั้ง
รวมพระราชบัญญัติ ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551)
ต้องการตัวเล่มติดต่องานจดหมายเหตุ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..