ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1719214157 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='838te28nbdqff6dtjtl48nra14' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='838te28nbdqff6dtjtl48nra14' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='838te28nbdqff6dtjtl48nra14',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1719300557',
	val=',,,20140317095409_4368,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2549 วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2549
ชื่อไฟล์: 6-49.pdf
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
6-49.pdf
Coverpage.JPG
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,379 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..