ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685922957 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bnfv7ko99oqq72ceihmbiehm52' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bnfv7ko99oqq72ceihmbiehm52' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bnfv7ko99oqq72ceihmbiehm52',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686009357',
	val=',,,20140319152819_4928,,'
	
(ข้อมูล)
นายถวัลย์ ดัชนี รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาทัศนศิลป์ วันที่ 23 กันยายน 2556
ชื่อไฟล์: IMG 3762.jpg
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Tida%20Studio2.jpg
IMG 3762.jpg
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,369 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..