ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679238183 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='h93o1bgefn5m012lt04o7tnbo2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='h93o1bgefn5m012lt04o7tnbo2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='h93o1bgefn5m012lt04o7tnbo2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679324583',
	val=',,,20140404092536_1368,,'
	
(ข้อมูล)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2545 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
ชื่อไฟล์: ปี45.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
45.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 756 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..