ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685922994 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='289c9tovlmtl7pc8f42sp4pls6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='289c9tovlmtl7pc8f42sp4pls6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='289c9tovlmtl7pc8f42sp4pls6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686009394',
	val=',,,20140404094420_418,,'
	
(ข้อมูล)
คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2548 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550
ชื่อไฟล์: ปี48พระเจ้าอยู่หัว2.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
482.pdf..
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 757 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..