ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709336531 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='gdjtfm1nj87sv9ivu6m53kf227' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='gdjtfm1nj87sv9ivu6m53kf227' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gdjtfm1nj87sv9ivu6m53kf227',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709422931',
	val=',,,20140404095323_1735,,'
	
(ข้อมูล)
คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 14 มกราคม 2551
ชื่อไฟล์: พระราชินี.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 881 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..