ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716765066 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ugu1elfavbq1s5l288a79j1mn7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ugu1elfavbq1s5l288a79j1mn7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ugu1elfavbq1s5l288a79j1mn7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716851466',
	val=',,,20140404101312_171,,'
	
(ข้อมูล)
คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อไฟล์: ปี51พระเทพ.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
51.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 909 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..