ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685919081 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hadc874fhlv720moi81sglsai0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='hadc874fhlv720moi81sglsai0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hadc874fhlv720moi81sglsai0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686005481',
	val=',,,20140404103057_1752,,'
	
(ข้อมูล)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อไฟล์: ปี51.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
51.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 780 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..