ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679587629 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='aavvmsqck3alh76ktqbnujrao3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='aavvmsqck3alh76ktqbnujrao3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aavvmsqck3alh76ktqbnujrao3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679674029',
	val=',,,20140404111916_1463,,'
	
(ข้อมูล)
คำสดุดีปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อไฟล์: ปี53.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
53.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 701 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..