ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713818169 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='405kniv52mgfu94l6gppohms14' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='405kniv52mgfu94l6gppohms14' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='405kniv52mgfu94l6gppohms14',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713904569',
	val=',,,20140429140204_4014,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2546 วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2546
ชื่อไฟล์: 3-46.pdf
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป »