ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713783164 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5iif2u1giklnqu7jbhnui93es7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5iif2u1giklnqu7jbhnui93es7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5iif2u1giklnqu7jbhnui93es7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713869564',
	val=',,,20140905161452_1075,,'
	
(ข้อมูล)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2535 วันที่ 18 กันยายน 2536