ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721615704 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='if81hq3kr6edsul7hh4g8p39j7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='if81hq3kr6edsul7hh4g8p39j7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='if81hq3kr6edsul7hh4g8p39j7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721702104',
	val=',,,20140910145742_2506,,'
	
(ข้อมูล)
ภาพงานแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีพ.ศ. 2543 23 กัยยายน 2543
ชื่อไฟล์: scan0021.jpg
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0001.jpg
scan0002.jpg
scan0003.jpg
scan0004.jpg
scan0005.jpg
scan0006.jpg
scan0007.jpg
scan0008.jpg
scan0009.jpg
scan0010.jpg
scan0011.jpg
scan0012.jpg
scan0013.jpg
scan0014.jpg
scan0015.jpg
scan0016.jpg
scan0017.jpg
scan0018.jpg
scan0019.jpg
scan0021.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/22 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 25,640 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..