ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716361550 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='dhvugevhhllg7b3hhfv69cb0m1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='dhvugevhhllg7b3hhfv69cb0m1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='dhvugevhhllg7b3hhfv69cb0m1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716447950',
	val=',,,20170125223226_362,,'
	
(ข้อมูล)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
ชื่อไฟล์: 11.JPG
มีอีก 54 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: Exif info :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.1.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/55 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 60,323 ครั้ง
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..