ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716142476 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t8it53h7sdgut6ons91duu60u6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='t8it53h7sdgut6ons91duu60u6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t8it53h7sdgut6ons91duu60u6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716228876',
	val=',,,20170206231748_4194,,'
	
(ข้อมูล)
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ชื่อไฟล์: 13.JPG
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 25,053 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม (Integrating Research into the Society) ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..