ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713783563 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='mvkuvrfbrahbc4gghdk18gf7d0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='mvkuvrfbrahbc4gghdk18gf7d0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mvkuvrfbrahbc4gghdk18gf7d0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713869963',
	val=',,,20170224215620_175,,'
	
(ข้อมูล)
งานพิธีเปิดอาคารละหมาด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป »